[Sách Mới] Vovinam – Phân thế Nhu khí công quyền 2


Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày Chưởng môn Lê Sáng qua đời (20 tháng 8 năm Giáp Ngọ ¬ 2014) Tủ sách tham khảo Vovinam đã cho mắt tập sách Vovinam – Phân thế Nhu khí công quyền 2.
Đọc tiếp “[Sách Mới] Vovinam – Phân thế Nhu khí công quyền 2”

Advertisements

[Sách] Phân thế Nhu Khí Công Quyền số 1


Mới đó mà đã tròn 3 năm kể từ ngày Chưởng môn Lê Sáng trở về cõi vĩnh hằng (20 tháng 8 âm lịch). Trong hơn 70 năm gắn bó với Vovinam, Chưởng môn đã cống hiến rất nhiều cho môn phái, trong đó có Nhu khí công quyền. Đọc tiếp “[Sách] Phân thế Nhu Khí Công Quyền số 1”

Khẩu Quyết Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp


Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp là bài quyền sử dụng binh khí là Đại đao (hoặc thanh long đao) của Vovinam Việt Võ Đạo. Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo tập luyện bài này ở cấp Chuẩn Hồng Đai. Đại đao là vũ khí lợi hại thường thấy trong các tác phẩm văn học, điện ảnh. Hình ảnh một võ tướng cưỡi tuấn mã, thân mang hộ giáp, tay vung Đại đao trong chiến trận thật oai dũng.
Đọc tiếp “Khẩu Quyết Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp”

Khẩu Quyết Tứ Tượng Côn Pháp


Tứ Tượng Côn Pháp của Vovinam Việt Võ Đạo là bài quyền sử dụng trường côn làm vũ khí. Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo tập luyện bài Tứ Tượng Côn Pháp ở Đọc tiếp “Khẩu Quyết Tứ Tượng Côn Pháp”

Phân Thế Long Hổ Quyền


Long Hổ Quyền là một trong những bài quyền đẹp mắt trong hệ thống võ thuật Việt Nam.

Long Hổ Quyền còn là một trong số bài quyền của võ Cổ truyền Việt Nam mà môn phái Vovinam Việt Võ Đạo đưa vào hệ thống bảo tồn và nghiên cứu.

Đọc tiếp “Phân Thế Long Hổ Quyền”

Khẩu quyết Thập Thế Bát Thức Quyền


Thập Thế Bát Thức Quyền là một trong những bài quyền mang đậm bản sắc Vovinam Việt Võ Đạo. Bài quyền này được đưa vào trong các giải vô địch Vovinam trong nước và quốc tế. Đọc tiếp “Khẩu quyết Thập Thế Bát Thức Quyền”

Khẩu quyết Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp


Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp là bài quyền có binh khí thứ 2 (sau bài Song Dao Pháp) của môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.  Đây là một bài quyền có binh khí được đưa vào hầu hết các giải vô địch Vovinam trong nước cũng như quốc tế. ảnh của Lê Quang Liêm, báo NLĐ Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo khi … Đọc tiếp Khẩu quyết Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp

Khẩu quyết Viên Phương Quyền


Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện bài Viên Phương Quyền này ở cấp Hoàng đai đệ nhất cấp (đai vàng 1 vạch đỏ).  Trải qua 6 tháng tập luyện ở cấp Lam đai đệ tam cấp và 2 năm tập luyện tiếp tục ở cấp Hoàng đai, người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tiến đến một đẳng cấp mới vớidanh xưng Huấn luyện viên. Họ bắt đầu dấn thân vào con đường Vovinam Việt Võ Đạo, nơi người đi trước có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ dạy cho người đi sau.

Đọc tiếp “Khẩu quyết Viên Phương Quyền”

Khẩu quyết Song Dao Pháp


Song Dao Pháp là Bài Quyền có vũ khí (dao găm ngắn) đầu tiên mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Hoàng đai. Bằng những động tác uyển chuyển, linh hoạt và nhanh nhẹn, Song Dao Pháp được xem là một trong những Bài Quyền đặc trưng của môn võ Vovinam Việt Võ Đạo bên cạnh Việt Võ Đạo Quyền, Thập Thế Bát Thức Quyền…

Đọc tiếp “Khẩu quyết Song Dao Pháp”

Khẩu quyết Ngũ Môn Quyền


Ngũ Môn Quyềnbài quyền được xây dựng bởi các thế chiến lược từ 11 đến 20. Người học võ  Việt Võ Đạo tập luyện bài Ngũ Môn Quyền ở cấp Hoàng đai (không vạch – trước đây là Huyền đai). Đọc tiếp “Khẩu quyết Ngũ Môn Quyền”
Sticky post

Khẩu quyết Tứ Trụ Quyền


Tứ Trụ Quyền là Bài Quyền mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập ở cấp Lam đai đệ tam cấp. Tứ Trụ Quyền được xây dựng từ các thế phản đòn căn bản trình độ 1 để hình thành bài quyền.

Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo khi tập bài này cần lấy sự uyển chuyển, mạnh mẽ – cương nhu phối triển – để thực hiện bài Tứ Trụ Quyền. Tứ Trụ Quyền còn là bài quyền chuyển giao giai đoạn từ Đọc tiếp “Khẩu quyết Tứ Trụ Quyền”

Sticky post

Khẩu quyết Thập Tự Quyền


Thập Tự Quyền là bài quyền thứ 2 mà người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện ở cấp Lam đai nhất cấp. Thập Tự Quyền là bài quyền được hình thành từ các chiến lược từ 1 đền 10 theo nguyên tắc 1 phát triển thành 3 của Vovinam Việt Võ Đạo. Người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập luyện bài Thập Tự Quyền ở cấp Lam đai đệ nhất cấp. Đọc tiếp “Khẩu quyết Thập Tự Quyền”

Khẩu quyết Nhập Môn Quyền


Nhập Môn QuyềnBài Quyền đầu tiên người học võ Vovinam Việt Võ Đạo được tập. Nhập môn quyền giúp người học võ Vovinam Việt Võ Đạo rèn luyện các thế tấn như: Đinh tấn, trung bình tấn, tam giác tấn, hồi tấn,….  đòn căn bản như: các lối chém cạnh tay, các lối đấm, các lối gạt, các lối chỏ, các lối đá… Nhập Môn Quyền được chia làm 2 phần. Phần đầu được môn sinh cấp Tự Vệ Nhập Môn (đai màu áo) tập, Phần sau được môn sinh ở cấp Lam đai tập để hoàn chỉnh toàn bài.

Đọc tiếp “Khẩu quyết Nhập Môn Quyền”